Vu vơ

Bẽn Lẽn (Hàn Mặc Tử)

Vô tình để gió hôn lên má
Bẽn lẻn làm sao lúc nửa đêm
Em sợ lang quân em biết được
Nghi ngờ tới cái tiết trinh em…

_________________________________________________________________
Lang thang trên đường

Chiều hôm qua lang thang trên đường
Hoàng hôn xuống, chiều thắm muôn hương
chiều hôm qua mình tôi bâng khuâng
Có mùa Thu về, tơ vàng vương vương…

_________________________________________________________________
Vy và Tofu


_________________________________________________________________
Bông hồng cài áo

Một bông Hồng cho em
Một bông Hồng cho anh
Và một bông Hồng cho những ai
Cho những ai đang còn Mẹ…

_________________________________________________________________
Un brin de bonheur pour le 1er mai

Il est revenu le temps du muguet
Comme un vieil ami retrouvé
Il est revenu flâner le long des quais
Jusqu’au banc où je t’attendais
Et j’ai vu refleurir
L’éclat de ton sourire
Aujourd’hui plus beau que jamais…

(Francis Lemarque)


_________________________________________________________________
Xem Tiếp [ 2, 3, 4, 5 ]
X-UA-Compatible: chrome=1