M?c l?c nh? m?


?a h?ng dng m? (?? Qun - Ng Minh H?ng)

M?t ?a h?ng, ?y m?t ?a h?ng
Con dng ln m? ghi cng sinh thnh
Ghi nh?ng ?m th?c ?? n?m canh
Khi con tr? gi?c ??n mnh khng vui…

_________________________________________________________________
Chi?u thu nh? m? (Phan Thanh Hoi)

My v??ng n?ng nh?t chi?u nay thu v?
R?ng r?ng l vng s?u r?i bn h
Chi?u tm t? l?ng su, ??i bu?n tri cu?n mau, ng??i d?t tri v? ?u
Thu nay nh? l?i chi?u thu n?m no
M? ?i m?t s?u tnh th??ng d?t do…

_________________________________________________________________
Nh? m? (Ng Minh H?ng)

M? ?i, di su?t m?y ngy
Sao con nh? M? th? ny, M? ?i !!!
? h?n b?n ch?c n?m r?i
m d??ng hai ng? ng?m ngi bi?t ly
Nh? chi?u xun ?y M? ?i
Nh? con l? ?? trn mi t?ng dng
Nh? hng b?ch l?p song song
Nh? mu hoa tr?ng, nh? vng tang ?au
Nh? lng m? t?i u s?u
Nh? run run n?m ??t nu, ngh?n ngo
Nh? giy h? huy?ti chao
??t r?iv M? ?i voh? v…

_________________________________________________________________
Lng m? (Y Vn)

Hic hic, mai l ngy l? m?, tui nh? m tui qu, s?n ? nh? lun Mimi, li bn ny ra chi cho n lng
Bn d??i l hnh nh 1 ng??i m? ngho kh? lam l? to t?n bun bn bnh trng hai s??ng nui 1 ??ng con th? d?i. ? mm cht qun, bi ht ???c trnh by b?i Mimi & tui, Omega.

_________________________________________________________________
Bng h?ng ci o (Ph?m Th? M?)

M?t bng H?ng cho em
M?t bng H?ng cho anh
V m?t bng H?ng cho nh?ng ai
Cho nh?ng ai ?ang cn M?…

_________________________________________________________________
Xem Ti?p [ 2, 3, 4, 5 ]
X-UA-Compatible: chrome=1