♥ Memory lane

… Đôi khi, kẻ lạc lối tìm về những kỷ niệm ngày xưa.

DẤU TÌNH SẦU

Chiều còn vương nắng để gió đi tìm.
Vết bước chân em qua bao nhiêu lần.
Lời ru đan ngón tay buồn
Ngàn năm cho giá băng hồn
Tuổi gầy nồng lên màu mắt…

NGÔ THỤY MIÊN

bài Vy hát đầu tiên

Vy

download

X-UA-Compatible: chrome=1