Sắc màu của bướm

Một hôm, nó thóat ra khỏi cái vỏ kén xấu xí, tù túng để trở thành chính mình: thành bướm. Đó là một buổi sáng đầu mùa xuân. Gió vừa đủ dịu dàng để nâng đôi cánh mỏng manh như một tâm hồn nhạy cảm bay lên không gian ngập nắng. Và nắng, khi ấy, soi lên hai cánh bướm để thấy những mạch máu nhỏ li ti trong đôi cánh đang chấp chới những cái vỗ đầu đời.

cv

Vy

download


Comments are closed.

X-UA-Compatible: chrome=1