Người đi qua đời tôi

Người đi qua đời tôi, không nhớ gì sao nguời,
mưa nào lên mấy vai, gió nào lên mấy trời.
Người đi qua đời tôi, đường xưa đầy lá úa,
Vàng xưa đầy dấu chân, đen tối vùng lãng quên.
Em đi qua đời anh không nhớ gì sao em?

TRẦN DẠ TỪ - PHẠM ĐÌNH CHƯƠNG

ngungo

download


Comments are closed.

X-UA-Compatible: chrome=1