Những bài của mục G&G - ca hát'

Bây giờ còn nhớ hay không

Thứ hai, 5 tháng tám, 2013

Bây giờ còn nhớ hay không?
Ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa
Ngây thơ anh rủ em ra
Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung…

ANH BẰNG - NHẤT TUẤN

Vy - G&G

download

Kỳ diệu

Thứ hai, 8 tháng bảy, 2013

Bỗng mùa xuân về trên năm ngón.
Trên bàn tay lộc biếc lá non.
Anh đứng nghe âu yếm gọi tên em.
Khi em đến nằm ngoan trên cỏ biếc

ANH BẰNG - NGUYÊN SA

G & G

download

Điều giản dị

Thứ năm, 20 tháng sáu, 2013

Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo
Đôi môi em gọi bao khát khao
mắt em vời vợi đăm đắm trời cao
Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá…

PHÚ QUANG

G & G  (hòa âm và trình bày)

download

?i?u gi?n d?

Thứ ba, 26 tháng bảy, 2011

D?u dng h?t n?ng ?a nh? trn o
?i mi em g?i bao kht khao
m?t em v?i v?i ??m ??m tr?i cao
Em mong manh t?a r?ng cy trt r?i l
Gi chi?u b?ng ch?t xao xuy?n mi khng thi…

PH QUANG

G & G  (ha m v trnh by)

download

Chuy?n tnh c?a bi?n

Thứ ba, 29 tháng ba, 2011

R?i m?t ngy em ??n, bi?n ht em nghe
bi ht c nh?ng ni?m vui th?t vui
R?i m?t ngy em v?ng, ln gi nh? tc ai
b? ct nh? chn ai, ?? sng ht ru mi?t mi

THANH TNG

G & G

download

Lin khc Ph?m Duy

Thứ hai, 7 tháng ba, 2011

Ng? ?i m?ng v?n bnh th??ng
?i c ti?ng thy d??ng m?y b?
Cy di bng x? ng?n ng?
H?n em ? chn m?y ma bu?n ?au
Tay anh em hy t?a ??u
cho anh nghe n?ng tri s?u r?ng r?i

PH?M DUY

Vy - G&G

download

Phi pha

Thứ năm, 3 tháng ba, 2011

m lng ?m
nhn v?ng tr?ng m?i v?
nh? chn giang h?
i ph du
t?ng tu?i xun ? gi
m?t ngy kia ??n b?
??i ng??i nh? gi qua

TR?NH CNG S?N

G&G

download

V?ng em

Thứ hai, 14 thang hai, 2011

Ph? ?ang v?ng khng em ?i v?
Ph? nh? th?y lng hoang vu th?
Qun ?ang v?ng khng em yn ng?i
Thang nh? ?n ch? c?n ging t?i’
Gi ?ang v?ng thnh thang l?a bay
Gi nh? ch?t l?ng ?i trn cy
L ?ang v?ng ?i tay h?i han
L ?ang ti?c th?m nh?ng ngn m?ng
L ?ang nh? nng niu thu? no
?p trn l i th??ng lm sao
?p yu d?u ln mi trn xinh
C?t yu d?u vo tay tr?ng tinh…

QU?C B?O

G & G

download

Th??ng m?t ng??i

Thứ sáu, 11 thang hai, 2011

Th??ng ai v? ng t?i
S??ng r?i ??t ?i mi
Th??ng ai bu?n ki?p ??i
L?nh lng nh sao r?i
Th??ng ai v? ng t?i
Bao nhiu l r?i r?i
Th??ng ai c??i khng ni
ng?p ng?ng l hn vai…

TR?NH CNG S?N

G&G

download

L/K Tu?i xa ng??i - Bi cho em

Thứ bảy, 20 tháng mười một, 2010

M?t chi?u m tay ?an tay du nhau trn l?i
??a em ?i nh nh? vo ??i
B?ng vng tay ti nng niu ma thu th?c gi?c
??a em vo ngy thng v? v?…

T? CNG PH?NG

Vy - G&G

download

X-UA-Compatible: chrome=1