Những bài của mục sầu riêng - guitar ♬'

??i g?i tn em bi?t bao l?n

Thứ tư, 13 tháng mười, 2010

?i v? ?u h?i em?
Khi trong lng khng cht n?ng
Gi?c m? ??i xa v?ng
B??c chn khng ch? ai ?n…

TR?NH CNG S?N

S?u Ring ??c t?u guitar

download

Russian romance

Thứ hai, 9 tháng tám, 2010

….

….

Cho ta tm l?i m?t ngy
M?t bng h?ng n? trn tay m?t ng??i… — (HPNT)

RUSSIAN ROMANCE (Alexei Chudnovsky / arrangement Joe)

SR ??c t?u guitar

….

download

….

….

La Primavera

Thứ hai, 5 tháng bảy, 2010

Em ng bu?i chi?u bu?n c ph?i,
Bu?n c?ng nh? bu?n nh?ng bu?i chi?u x?a.
Trng con m?t ? m?i mn c ph?i,
S?c c?a tr?i h??ng c?a ??t l?a th?a.

oo0oo

Em h?i mi tuy bi?t l?i ?p l?i
Ch?ng bao gi? th?a ?ng gi?a ??i cm,
Em ng mi nh?ng chi?u v? tr? l?i
Mang nh?ng g v? trong ci tr?m n?m.

Bi Ging

LA PRIMAVERA (Vincente Velasquez)
SR ??c t?u guitar

download

Etude in A minor - Carulli

Thứ tư, 24 tháng ba, 2010

SR ??c t?u guitar

download

Ferdinando Carulli, 1 trong nh?ng ng th?y so?n nh?c v trnh di?n guitar n?i nh?t c?a tr??ng phi vo th?i k? n? r? gi?a th? k? 17 v ??u 18, trong s? ? g?m c Paganini (v?n l violinist ki?t xu?t), Gliuliani, Carcassi, Legnani. ng l tc gi? c?a h?n 300 tc ph?m cho guitar ?? lo?i (solo, h?p t?u v?i gin nh?c v v?i cc nh?c kh khc…) c?ng nh? nhi?u sch gio khoa cho guitar.

Quy?n “Ph??ng php h?c guitare” c?a ng - r?t th?nh hnh ? VN tr??c kia - th?c ra ngy nay ? tr? thnh ?? c? l?i th?i , t?i cc tr??ng nh?c guitare ? Ty ph??ng g?n nh? khng ai dng t?i n?a v ch? cn ga tr? l?ch s? , v ph??ng php v k? thut kh th s? (??i khi ch? ch? y?u v? arpges - h?p m r?i - v ph?n bass th ch? xi dy bung , ch?a khai tri?n ???c h?t k? thu?t c?a 2 bn tay v tnh n?ng c?a ?n ghi ta).

Ni chung tr??ng phi Guitar c?a , khng pht tri?n ???c nhi?u nh? tr??ng phi ? Ty ban Nha hay Nam M?, ch? d?m chn t?i ch?. Trong cc tc gi? ??ng th?i v?i Carulli , ngy nay ch? cn Giuliani v Legnani l cn ch? ??ng. Hi?n nay ng?oi ta ch? dng cc Methodes c?a Sor, Aguado, Coste, Pujol, Sagreras, Daniel Fortea, Alfonso… v phong ph v ??y ?? h?n.

Choro Pedro - (Jorge Cardoso)

Thứ tư, 10 tháng ba, 2010

JORGE CORDOSO

S?u Ring ??c t?u guitar

.

download

Emanuella

Thứ hai, 15 thang hai, 2010

FRANCIS LAI
SR ??c t?u Guitar

download

Evocation

Chủ nhật, 7 thang hai, 2010

Khi ??ng l?i gi?a ng ??i s??ng khi
L?ng l? nhn k? ni?m l??t ngang vai
V ch?t th?y thng ngy qua r?t v?i
Tu?i xanh r?i c?ng ??n lc phi phai

…..

Thi m? ??c ? tn theo n?m thng
Ch?ng cn chi sau gi b?i ??i th??ng
Kh?n o x?p, quay v? trn ng v?ng
L?ng l? c??i
Xem n?t cu?c tn v??ng (CDT)

JOS LUIS MERLIN

SR ??c t?u guitar

.

download

The guitarist’s bijou

Thứ hai, 11 tháng giêng, 2010

Anh nh? ni ??ng su?t ??i ngng bi?n
M?t tnh yu v??n ch?m t?i ??nh tr?i
Em l sng nh?ng xin ??ng nh? sng
x vo xin ch? ng??c ra kh?i

.

download

Anh nh? ni ??ng nghn n?m chung th?y
Khng ng?n ??u d ch?m t?i my bay
Yu bi?n v? d??i chn mnh do d?t
D?u ?i khi v sng ni hao g?y…

Cm ?n em d?u dng ?i bn c?nh
Bi?n ngoi kia xanh qu ni chi nhi?u
Ni g?n qu - sng v em g?n qu
Anh ?? l?i ?? t? m?t tnh yu.
(th? s?u t?m)

S?u Ring

Recordandote triste

Thứ tư, 3 tháng sáu, 2009

….

….

MARIO RODRIGUEZ ARENAS

S?u Ring ??c t?u guitar

download

….

….

Attilio Bernardini

Thứ tư, 13 thang năm, 2009

ATTILIO BERNARDINI

S?u Ring ??c t?u guitar

.

download

X-UA-Compatible: chrome=1