Những bài của mục cv . giấc mơ'

Giấc mơ trưa

Thứ hai, 28 tháng mười, 2013

Em nằm em nhớ
Một ngày trong veo
Một mùa nghiêng nghiêng
Cánh đồng xa mờ
Cánh cò nghiêng cuối trời…

GIÁNG SON

Thùy Chi

download

Con ?c

Thứ hai, 30 tháng bảy, 2012

Ti nh? l con ?c, b? v? n?m trn ct
Chui su vo thn xc l?u ??y - PD

Khnh Ly

download

Ng??i ?n b trn l?ng ti

Thứ bảy, 26 tháng mười một, 2011

Nh ti l ging h? S?.
H?u h?t, ai c?ng c ch? s? treo l?ng l?ng vo ci tn, nh? m?t vin kim c??ng l?p lnh tr??c m?t thin h?…

cv - vy

Highslide JS

download

Gi?c m? ??i

Thứ năm, 11 tháng tám, 2011

khng bi?t anh ? ng? bao nhiu ?m
m? bao nhiu gi?c
c nh?ng gi?c m? hi?n lnh nh? m?t th?i c? tch
c nh?ng gi?c m? hoang ?ng nh? l?a ??t th?t da

nh?ng ch?a bao gi? em ??n
trong nh?ng gi?c m? anh

c ph?i em ??i
cho ??n khi t?t c? nh?ng ??m l?a trong ?m anh thi l?p lo
nh?ng gi?c m? anh m?t nhoi
khu?u
ng

?? th?p ln ng?n l?a cu?i cng
soi vo gi?c ng? anh gi?c m? ??i
r?c r? nh?t

l em

cv

download

B?y s?c c?u vng

Thứ hai, 23 thang năm, 2011

Em c ph?i chi?c c?u v?ng b?y s?c
Ngang h?n anh m?t kho?ng tr?ng mnh mng
V? tr? ?y m?t tinh c?u ??n ??c
C? xoay xoay trong ci nh? khn cng

cv

Vy

download

V?

Thứ hai, 21 tháng ba, 2011

?i khi th? ch?ng cn nguyn v?n
r?t xu?ng ??i thnh sng v? ra tr?ng
nh? m?t l?n tnh c? em b??c h?t
ng vo ta thnh bi?n v? ra h?n

CV - TH?Y MI

Th?y Mi

download

Thng t? hoa n?

Thứ bảy, 15 tháng giêng, 2011

Thng t? bu?n n? cng hoa d?i
Thng t? nghn ngh?n tri tim nhu
Thng t? qu?n quanh theo sng c?n
Ch?y gi?a hai b? m?t c?n ?au…

CV

Ng?c Th?

download

Giấc mơ đời

Thứ hai, 2 tháng ba, 2009

kh�ng bi?t anh ?� ng? bao nhi�u ?�m
m? bao nhi�u gi?c
c� nh?ng gi?c m? hi?n l�nh nh? m?t th?i c? t�ch
c� nh?ng gi?c m? hoang ?�ng nh? l?a ??t th?t da

nh?ng ch?a bao gi? em ??n
trong nh?ng gi?c m? anh

c� ph?i em ??i
cho ??n khi t?t c? nh?ng ??m l?a trong ?�m anh th�i l?p lo�
nh?ng gi?c m? anh m?t nho�i
khu?u
ng�

?? th?p l�n ng?n l?a cu?i c�ng
soi v�o gi?c ng? anh gi?c m? ??i
r?c r? nh?t

l� em

cv

download

Ma thu cnh nu

Thứ sáu, 28 tháng mười một, 2008

….

….

Em v? qua ???ng c?
nghe nh?p b??c chn b? v?
Hng cy ngy x?a
bu?n tr? ?n trn t?ng l mong ch?
Qun chi?u ng? say gi?c bu?n trn cy

NGUYEN ANH 9

nh Tuy?t

download

….

….

Giấc mơ trưa

Thứ tư, 26 tháng mười một, 2008

Em nằm em nhớ
Một ngày trong veo
Một mùa nghiêng nghiêng
Cánh đồng xa mờ
Cánh cò nghiêng cuối trời…

GIÁNG SON

Thùy Chi

download

X-UA-Compatible: chrome=1